A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: marian

Number of occurrences in corpus: 7

Christ and Satan 436b e, / bæd metod miltse || þurh Marian hād: / ‘Hwæt, þū fram mī
Elene 336a þe on rōde wæs, / and þurh Marian || on middan-ġeard% / ā·cenn
Elene 794a || and hira dæl sċīred / mid Marian, || þe on ġe·mynd nime / ðǣ
Christ B 445a rh clǣnne hād, / siþþan hē Marian, || mæġþa weolman, / mǣrre m
The Menologium 20a þæs ymbe āne niht / þæt we Marian || mæssan healdaþ, / cininges
The Menologium 51a l his, || sē hǣlu ā·bēad / Marian miċele, || þæt hēo metod
The Creed 13a Godes ǣrend-wraca, / sanctan% Marian || selfre ġe·bodode. / Ides u