A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nēata

Number of occurrences in corpus: 4

Daniel 389a ġaþ! || And wildu dēor / and nēata ġe·hwelċ || naman blētsie
The Paris Psalter 106:37 3a || wīde grēowan; / næs hira nēata || nan ġe·yfelod. / / # / Oft h
The Metres of Boethius: Metre 13 34a or·lǣtan || libbendes wiht, / nēata ne manna, || nimþ eall þæt
The Metres of Boethius: Metre 20 249a licum, || mīne ġe·frǣġe, / nēata cynnum, || nerġend ūser. / H