A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: onġieten

Number of occurrences in corpus: 5

Andreas 785b , / hwelcne hīe god meahtum || on·ġieten hæfdon. / Ġe·wāt hē þā f
Andreas 897b : / ‘Nū iċ, god drihten, || on·ġieten hæbbe / þæt þū on faroþ-s
Elene 288b / ‘Iċ þæt ġearulīċe || on·ġieten hæbbe / þurh wītĝena || wor
Guthlac B 1207b þæs þe iċ on ġealdrum || on·ġieten hæbbe. / Oft mec ġōmor sefa
Deor 10b , / þæt hēo ġearulīċe || on·ġieten hæfde / þæt hēo ēacen wæs