A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ontȳnan

Number of occurrences in corpus: 4

Christ A 253b / heofona hēah-frēa, || hāt on·tȳnan, / and ūsiċ þonne ġe·sēċe
The Paris Psalter 103:26 2b / þīne þā hālĝan || hand on·tȳnan, / ealle hīe ġe·fyllan || fæ
The Paris Psalter 77:25 1b ē þā wīdan duru || wolcen on·tȳnan / hēa of heofonum || and hider
The Judgment Day II 27b t ġē wiel-springas || wēl on·tȳnan, / hāte of% hlēorum, || recene