A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rōhton

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 1319b rd, / rēðe wīte. || Hīe ne% rōhton þæs. / Ġe·seah þā ymb win
Daniel 201b e þæs wēoġes || wihte ne rōhton, / ne hīe tō þǣm ġe·bede |
Christ C 1440b ē mid firenum, || fǣhþe ne rōhton, / and mid swipum slōĝon. || I
The Battle of Maldon 260b þ ēodon, || fēores hīe ne rōhton; / on·gunnon þā hīred-menn |