A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rinċ

Number of occurrences in corpus: 15

Genesis A 1011b on wæl-bedd || wǣr-fæstne% rinċ, / brōðor þīnne, || and his
Genesis A 1203b hold, / rodera wealdend. || Sē rinċ heonan / on līċ-haman || liss
Genesis A 1626b / rīm ā·runnen. || Þā sē rinċ ā·ġeaf / eorþ-cunde ēad, |
Genesis A 1790b / rūme rīċe’. || Þā sē rinċ Gode / wēoh-bedd worhte || and
Genesis A 2927a | Þā sē ēadĝa be·wlāt, / rinċ ofer eaxle, || and him ðǣr
Andreas 1116b rēow% rīcsode. || Þā wæs rinċ maniġ, / gūþ-frec guma, || y
The Riming Poem 16b rōf weord rād. || Oft ðǣr rinċ ġe·bād, / þæt hē on sele
Riddles 62 4b selfa / rihtne ġe·rȳme. || Rinċ biþ on ofoste, / sē mec on þ
Riddles 74 2a feax-hār cwēne, / and ǣnliċ rinċ || on āne tīd; / flēah mid f
Beowulf 399b þā sē rīċa, || ymb hine rinċ maniġ, / þrȳðliċ þeġna h
Beowulf 720b and. / Cōm þā tō reċede || rinċ sīðian, / drēamum be·dǣled
Beowulf 741a e || forman sīðe / slǣpendne rinċ, || slāt unwearnum, / bāt bān
Beowulf 747a mid handa || hyġe-þyhtiġne / rinċ on ræste, || rǣhte on·ġē
Beowulf 2985b mōston. / Þenden rēafode || rinċ ōðerne, / nam on Angen·þēo
The Metres of Boethius: Metre 1 49a woldon. / Þæt wæs right-wīs rinċ, || næs mid Rōm-warum / sinċ-