A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sċeapen

Number of occurrences in corpus: 7

Christ C 897b sweartra, || swā him is hām sċeapen / unġelīċe, || englum% and d
Guthlac A 677b e hūs, || ðǣr ēow is hām sċeapen, / sweart sīn-nihte, || sacu b
Riddles 20 1b dorlicu wiht, || on ġe·winn sċeapen, / frēan mīnum lēof, || fæġ
Riddles 23 2b rǣtliċ wiht || on ġe·winn sċeapen. / Þonne iċ on·būĝe || and
Beowulf 2228a ōĝa% stōd; / hwæðere earm% sċeapen% || / || sċeapen / || þā hine
Beowulf 2229b ðere earm% sċeapen% || / || sċeapen / || þā hine sē fǣr% be·
Beowulf 2913b eorðeþ. || Wæs sēo wrōht sċeapen / heard wiþ Hūĝas, || siþþ