A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sūþ

Number of occurrences in corpus: 14

Genesis B 667b hē self siteþ, || þæt is sūþ and ēast, / welan be·wunden,
Genesis A 1966a as || þrymme miċele / sēċan sūþ þonan || Sōdoman and Gōmor
Genesis A 2096a ġene ġe·rǣsde. / Þā wæs sūþ þonan || Sōdoma folce% / gū
Widsith 138a || þanc-word sprecaþ, / simle sūþ oþþe norþ || sumne ġe·m
The Husband's Message 27b site sǣ-nacan, || þæt þū sūþ heonan / ofer mere-lāde || man
Beowulf 858a aniġ oft ġe·cwæþ / þætte sūþ ne norþ || be sǣm twēonum /
The Metres of Boethius: Metre 10 5b hte, / sweotole ymb·sāwe, || sūþ, ēast and west, / hū wīd-ġie
The Metres of Boethius: Metre 10 24b nū ġe·sǣle || þæt ēow sūþ oþþe norþ / þā ȳtmestan |
The Metres of Boethius: Metre 14 7b nna cynn / sīe under sunnan || sūþ, west and ēast / his anwealde |
The Metres of Boethius: Metre 9 42b na rīċe, / seċġa% sitlu, || sūþ, ēast and west, / oþ þā nor
Solomon and Saturn 183b d, / Saulus rīċe, || swā hē sūþ liġeþ / ymbe Ġeallboe || and
Solomon and Saturn 4a r tō þǣm maning ġe·lamp / sūþ ymbe Sanere feld. || Sæġe m
The Metrical Preface to the Pastoral Care 13a || and mē his writerum / sende sūþ and norþ, || hēt him swelcr
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 9a dente reducat. And || / [III]% sūþ and cweþ: Crux Christi ā me