A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sellaþ

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 2726b ǣle frēond, || we þē feoh sellaþ’. / Cwæþ þā eft% ræðe || ō
Guthlac A 77a ēnaþ. || Wuldres byċġaþ, / sellaþ ælmessan, || earme frēfraþ
The Paris Psalter 65:1 4b / and him wuldres lof || wīde sellaþ. / / # / And gode seċġaþ, || h
The Seasons for Fasting 225b ġinnaþ, / sinne% sēmaþ, || sellaþ ġe·lōme, / cweðaþ% God lī