A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: spēdlīċe

Number of occurrences in corpus: 6

The Paris Psalter 105:2 2b an and ā·spyrian, || oþþe spēdlīċe / eall his lof-mæġen || lēod
The Paris Psalter 118:154 3b þīnre sprǣċe, || dō mē spēdlīċe / and cūðlīċe || cwicne nū
The Paris Psalter 118:169 5b þīnre sprǣċe || sele mē spēdlīċe, / þæt þū mē ġe·nerġe ||
The Paris Psalter 118:170 4b efter þīnre sprǣċe || dō spēdlīċe, / þæt þū mē ġe·nerġe ||
The Paris Psalter 119:6 3a sōðe hæfde; / þonne iċ him spēdlīċe tō || sprǣċe and hīe lǣr
The Paris Psalter 83:2 3a || lēofan drihten; / him ēac spēdlīċe || spearwa hūs be·ġieteþ,