A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sweltan

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 938b r·swulĝe; || for·þon þū sweltan sċealt’. / Hwæt, we nū ġe
Genesis A 2659b sēon sweġel-cyning. || Þū sweltan sċealt / mid fēo and mid feor
Christ A 191b nne sċeall Dauides || dohtor sweltan, / stānum ā·stierfed. || Ġī
Maxims I 27b ūs sċeall fēran, || fǣġe sweltan / and dōĝra ġe·hwǣm || ymb
The Battle of Maldon 293b an%, / on wæl-stōwe || wundum sweltan; / hē læġ þeġnlīċe || þ