A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: trymman

Number of occurrences in corpus: 5

Andreas 428b ldor-spēdġe weras || wordum trymman: / ‘Ġē þæt ġe·hoĝodon,
Andreas 1419b word, / þā þū ūs twelfe || trymman on·gunne, / þæt ūs hete-rō
Maxims I 46a sċeall mon ġeongne mannan, / trymman and tyhtan þæt hē teala cu
Guthlac B 1116b ĝor-tācnum || and his sefan trymman / wundrum tō wuldre || on þā
Juliana 638b o þā lǣran || and tō lofe trymman / folc of firenum || and him fr