A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: uncūþ

Number of occurrences in corpus: 9

Exodus 58b a manna, / enġe ān-paðas, || un-cūþ ġe·lād, / oþþæt hīe on G
Exodus 313b sċ fēða / on% ōrette || on% uncūþ% ġe·lād / for his mǣġ-winum
The Fates of the Apostles 93a ċeall langne hām, / eard-wīc uncūþ, || ana ġe·sēċan%, / lǣtan%
The Fates of the Apostles 112b sse% weorolde. || Wiċ sindon uncūþ, / eard and ēðel, || swā biþ
Guthlac A 141a r brōĝa cōm / eġesliċ and uncūþ, || eald-fēonda nīþ, / searu-
Beowulf 1410b nearwe, / enġe ān-paðas, || uncūþ ġe·lād, / neowole næssas, |
Beowulf 2214a || stīġ under læġ, / ieldum uncūþ. || Þǣr on innan ġēong / nī
The Metres of Boethius: Metre 31 6a || maniġra cynna% / cūþ and uncūþ. || Crēopaþ and snīcaþ, / ea
The Metres of Boethius: Metre 4 39b / under hira fōtum; || fīrum uncūþ / hwȳ sēo wyrd swā wō || we