A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: weaxaþ

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis A 196a e cwæþ: / ‘Tīemaþ nū and weaxaþ, || tūdre fyllaþ / eorðan æl
Genesis A 1532a dan wile || hālġe þēawas. / Weaxaþ and wrīdaþ, || wilna brūca
Riddles 40 102b allum; / nū mē wrætlīċe || weaxaþ on heafde / þæt mē on ġe·s
Azarias 113a | æl-mehtiġ god. / Wesaþ and weaxaþ || ealle wer-þēode, / libbaþ
The Paris Psalter 64:13 2b æsted, / and mid wynn-grafe || weaxaþ ġe·swiru%. / / # / Hīe bēoþ
The Metres of Boethius: Metre 25 40b of swēt-mettum, || swīðost weaxaþ / ðǣre wrǣnnesse || wōd-þr