A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wiċġum

Number of occurrences in corpus: 4

Andreas 1095b ōmon, / wīġendra þrēat, || wiċġum genġan, / on mēarum mōdġe,
Riddles 22 2b X] manna / tō wǣġ-stæðe || wiċġum rīdan; / hæfdon [XI] || ēoro
The Rune Poem 57a him hæleþ% ymbe% / weleġe on wiċġum, || wrixlaþ sprǣċe, / and bi
The Seasons for Fasting 147a id || fēower mēarum / wlancum wiċġum || on weġ ferede / on neorxna-