A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hālsie

Number of occurrences in corpus: 7

Christ and Satan 420a earle on·ǣled. / Nū iċ þe hālsie, || heofon-rīċes weard, / for
Guthlac B 1203a wordum mæðlan: / ‘Iċ þeċ hālsie, || hæleþa lēofost / gumena c
The Descent into Hell 107a wynnum brūcan. / Nū iċ þe% hālsie, || hǣlend ūser, / dēope on
The Descent into Hell 118a lra cyninga. / Swelċe iċ þe% hālsie, || hǣlend ūser, / fore []inum
Juliana 446a rōwian. / For·þon iċ þeċ hālsie || þurh þæs hyhstan meaht,
Juliana 539a | wordum mǣlde: / ‘Iċ þeċ hālsie, || hlæfdiġe min, / Iuliana, |
A Prayer 67a t and ġe·lōme. / Ac iċ þē hālsie nū, || heofona drihten, / and