A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hwelċe

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis B 570b ū him tō sōðe sæġst || hwelċe þū selfa hæfst / bȳsne on b
Genesis B 617b īnan meaht. / Sæġe Ādame || hwelċe þū ġe·sihþe hæfst / þurh
Genesis A 1918a þanc-meta || þīne mōde / on hwelċe healfe || þū wille hwyrft d
Soul and Body I 164a ðǣr || dǣdum ā·ġielpan, / hwelċe earnunga || uncre wǣron. / Wā
The Partridge 5a || wuldres ealdor: / ‘On swā hwelċe tīd || swā ġē mid trēowe
Beowulf 1986a ġan || hine fyr-witt bræc, / hwelċe Sǣ-Ġēata || sīðas wǣron
The Paris Psalter 137:4 1a ǣġhwǣr miċelne. / / # / Swā hwelċe daĝa || iċ þē dīerne ċ
The Metres of Boethius: Metre 9 1b e 9 / / Hwæt, we ealle witon || hwelċe ār-lēaste / ġē nēah ġē f
The Judgment Day II 97a lcum || be ǣr-dǣdum, / oþþe hwelċe fore-bēacn || fēran on·ġi