A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: onġiet

Number of occurrences in corpus: 8

Daniel 420a en min, || þīne ġe·risna! / On·ġiet ġeorne || hwā þā ġiefe s
Andreas 936b ū hrǣdlīċe, || rǣd ǣdre on·ġiet, / beorn ġe·bletsod, || swā
Elene 26a n ferhþe || fæder reordode: / 'On·ġiet, guma ġunga, || godes hēah-m
Precepts 45a ·þōht || his bearn lǣran: / ‘On·ġiet ġeorne || hwæt sīe gōd o
Beowulf 1723a þē lǣr be þon, / gum-cyste on·ġiet; || iċ þis ġiedd be þē / ā
The Paris Psalter 138:20 4a ē siþþan / and mīne stīġe on·ġiet || ġe·staðolode. / / # / And
The Metres of Boethius: Metre 22 16b eþ, / gōda ǣġhwelċ. || Hē on·ġiet siþþan / yfel and unnytt || e
The Metres of Boethius: Metre 22 21a || inn lōcian, / and hē% ēac on·ġiet || his inn-ġe·þanc / lēohtr