A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: norþ

Number of occurrences in corpus: 13

Genesis B 275a hige speone / þæt he west and norþ || wyrcean ongunne / trymede ge
Widsith 138a sprecaþ, / simle sūþ oþþe norþ || sumne ġe·mētaþ / ġiedda
Beowulf 858a ġe·cwæþ / þætte sūþ ne norþ || be sǣm twēonum / ofer eorm
The Metres of Boethius: Metre 10 24b æle || þæt eow suþ oþþe norþ / þa ytmestan || eorþbuende / o
The Metres of Boethius: Metre 13 59b uþne weg / nihtes geneþeþ || norþ eft and east / eldum oteweþ ||
The Battle of Brunanburh 38a mid fleame com / on his cyþþe norþ || costontinus / har hilderinc
Solomon and Saturn 181b nion, / Niniuen ċeastre || and norþ Predan, / Meda māðum-selas, |
Solomon and Saturn 184b Ġeallboe || and ymb Ġeador norþ, / Filistina flett, || fæsten C
Solomon and Saturn 186b tinion / niniuen ceastre || and norþ predan / meda maþþumselas ||
Solomon and Saturn 189b be geallboe || and ymb geador norþ / filistina flet || fæsten cre
The Metrical Preface to the Pastoral Care 13a his writerum / sende sūþ and norþ, || hēt him swelcra mā / bren
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 10a die reducant. And || / [III]% norþ and cweþ: Crux Christi absco
Metrical Charm 12: Against a Wen 3a tūn habben, / ac þū sċealt norþ% eonene || tō þon nihgan ber