A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ānre

Number of occurrences in corpus: 10

Andreas 475b lle þē, / eorl unforcūþ, || ānre nū ġīena / bēne biddan, ||
Riddles 43 13a m bearme || bēġen hweorfaþ / ānre maĝan || ellor-fūse, / mōdor
Riddles 84 40b || / oft ūtan be·weorpeþ || ānre þecene, / wundrum ġe·wliteĝ
Juliana 626a um fæst || bisiĝa unrīm / on ānre niht || earfoþa drēah, / yfel
Beowulf 428b wille, / eodor Sċieldinga, || ānre bēne, / þæt þū mē ne for
Judith 64a ǣd for·lēosan / ǣdre binnan ānre nihte; || hæfde þā his end
The Paris Psalter 70:9 3a tedon || sāwle mīnre / and on ānre ġe·þeaht || ēodon tō·g
The Menologium 34a onne hē furður cymeþ / ufor ānre niht || ūs tō tūne), / hrīm
The Menologium 88a welċe ymb frist wucan / būtan ānre niht || þætte ieldum bring
The Menologium 141b / ymbe ōðer swelċ || būtan ānre wanan, / wlitiġ, wæstmum hlad