A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġōmrum

Number of occurrences in corpus: 5

The Fates of the Apostles 89b ieddes be·gang || þæt hē ġōmrum mē / þone hālĝan% hēap ||
Soul and Body I 107a dsware || ǣnġe ġe·hātan, / ġōmrum gāste, || ġēoce oþþe fr
Elene 483a ngan hām || oft ġe·tȳnde, / ġōmrum tō sorĝe. || Iċ þurh Iuda
Christ A 124a | þæt sēo fǣmne ġe·bær / ġōmrum tō ġeoce. || God wæs mid
Soul and Body II 102a || ǣnġe ġe·hātan / gǣste ġōmrum, || ġēoce oþþe frōfre. / Bi