A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġelǣstan

Number of occurrences in corpus: 8

Genesis A 2368b ðe tō / mōdes wǣre || mīne ġe·lǣstan%, / hālġe hyġe-trēowa%, || an
Exodus 558a s, || brāde rīċe. / Wile nū ġe·lǣstan || þæt hē lange ġe·hēt /
Beowulf 1706b rum. || Iċ þe sċeall mīne ġe·lǣstan / frēode, swā wit furðum spr
The Paris Psalter 118:7 3b þe iċ ġe·leornode || and ġe·lǣstan mæġ, / þæt iċ þīne dōma
The Metres of Boethius: Metre 7 19a hwǣm || hūs on munte / lange ġe·lǣstan, || for·þǣm him lungre inn /
The Creed 40b mid fæstum sefan || frēode ġe·lǣstan. / Iċ hāliġne gāst || hyhte
The Seasons for Fasting 71b t feorþe sċolen || fæsten% ġe·lǣstan% / on ðǣre% wucan || þe biþ
The Battle of Maldon 11b lde Ēad·rīċ || his ealdre ġe·lǣstan, / frēan tō ġe·feohte, || on