A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġeman

Number of occurrences in corpus: 17

Andreas 639a e feorr oþþe nēah / on mōde ġe·man || hūse maĝa fremede, / god-b
Dream of the Rood 28b ġeō, || (iċ þæt ġīeta ġe·man), / þæt iċ wæs ā·hēawen ||
The Wife's Lament 51b e / miċele mōd-ċeare; || hē ġe·man tō oft / wynlicran wīċ. || W
Resignation 20b ealu-dǣde. || Iċ þā bōte ġe·man, / cyninga wuldor, || cume tō,
Riddles 83 6b ō gyrne. || Iċ full ġearwe ġe·man / hwā min fram-cynn || fruman
Juliana 624b e·sōhte. || Iċ þā sorĝe ġe·man, / hū iċ bendum fæst || bisi
Juliana 709b sorh-ċeariġ. || Sār eall ġe·man, / synna wunde, || þe iċ sīþ
The Wanderer 34a iġ, || nealles foldan blǣd. / Ġe·man hē sele-seċġas || and sin
The Wanderer 90b rōd on ferhþe, || feorr oft ġe·man / wæl-sleahta worn || and þā
Beowulf 265b of ġeardum; || hine ġearwe ġe·man / witena wēlhwelċ || wīde ġ
Beowulf 1220b ðe; || iċ þē þæs lēan ġe·man. / Hæfst þū ġe·fēred || þ
Beowulf 1701b emeþ on folce, || feorr eall ġe·man, / eald ēðel% weard, || þæt
Beowulf 2042b ǣsċ-wiĝa, || sē þe eall ġe·man%, / gār-cwealm gumena || him bi
Beowulf 2427b eġ-hwīla; || iċ þæt eall ġe·man. / Iċ wæs seofan-wintre, || þ
Beowulf 2633a fa ġōmor: / ‘Iċ þæt mǣl ġe·man, || ðǣr we medu þǣĝon, / þ
The Paris Psalter 70:16 1a # / Iċ þīne sōþfæstnesse ġe·man || simle, drihten; / þū mē
The Metres of Boethius: Metre 31 1b on·ġietan, || ġif his þe ġe·man list, / þætte mislīċe || ma