A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ōðra

Number of occurrences in corpus: 9

The Metres of Boethius: Metre 11 86b rðeþ, / and ēac swā same || ōðra ġe·sċeafta / weorðaþ him s
The Metres of Boethius: Metre 11 100b d ġe·endebyrd, || swā swā ōðra sint / weorold-ġe·sċeafta. |
The Metres of Boethius: Metre 20 190a at būtan mannum. / Hæfþ þā ōðra twā || unrīm wuhta; / hafaþ
The Metres of Boethius: Metre 24 36a þ || ġond wer-þēoda / ealra ōðra || eorðan cyninga, / sē mid h
The Metres of Boethius: Metre 25 14b ġe·hwider / ymb-sittenda || ōðra þēoda; / and sē hālford ne
The Metres of Boethius: Metre 26 90a o cwēn lufode. / Nolde þāra ōðra || ǣniġ on·bītan / mennisċ
The Metres of Boethius: Metre 29 44a l-mehtiġ god, / þȳ læs hīe ōðra for·dyden || æðela ġe·s
The Metres of Boethius: Metre 8 53b rnende, / and ymb·ūtan hit || ōðra stōwa / blāte for·bærneþ |
The Rune Poem 21b / ār and æt-wist || þe biþ ōðra lēas. / //W// wēn ne brūceþ