A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: behōfaþ

Number of occurrences in corpus: 6

Christ and Satan 209a ldan% || āra% biddan. / Þonne be·hōfaþ || sē þe hēr wunaþ / weorol
Soul and Body I 1a Soul and Body I / / Hūru, þæs be·hōfaþ || hæleþa ǣġhwelċ / þæt
Maxims I 45a tan clǣne. / Lēf mann lǣċes be·hōfaþ. || Lǣran sċeall mon ġeongn
Soul and Body II 1a Soul and Body II / / Huru, þæs be·hōfaþ || hæleþa ǣġhwelċ / þæt
Guthlac A 361a de be·cwæþ: / ‘Huru, þæs be·hōfaþ, || sē þe him hāliġ gǣst /
Beowulf 2647b re mann-drihten || mæġenes be·hōfaþ, / gōdra gūð-rinca; || wuton