A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: behindan

Number of occurrences in corpus: 7

Exodus 457b cōm / herġes tō hāme, || ac be·hindan be·lēac / wyrd mid wǣġe. ||
Homiletic Fragment I 4b d mid tēon-wordum || tǣleþ be·hindan, / spriceþ fæġere be·foran |
Christ A 155a || hider […]es; / ne lǣt þe be·hindan, || þonne þū heonan ċierre
The Metres of Boethius: Metre 24 29b þe þone hīehstan heofon || be·hindan lǣtst, / þonne meaht þū si
The Metres of Boethius: Metre 26 23a þonan mōste, / hē lēt him be·hindan || hȳrnde ċīolas / niĝon an
The Metres of Boethius: Metre 29 51b oht on% lyfte; || liġeþ him be·hindan / hefiġ hrūsan dæl, || þēa
The Battle of Brunanburh 60a wīġes hrēmġe. / Lēton him be·hindan || hrǣw bryttian / sealwiġ-p