A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: brūceþ

Number of occurrences in corpus: 7

Guthlac A 383a || ðǣr hē fǣġeran / boldes brūceþ. || Nis þisses beorĝes setl /
Riddles 28 10a ibbende || lange hwīle / wilna brūceþ || and nā wiþ spriceþ, / and
The Judgment Day I 78b þe him wīnes glæd || wilna brūceþ, / siteþ him simble-gāl, || s
Precepts 78a || eaforan lǣran: / ‘Snytra brūceþ || þe fore sāwle lufan / warn
Beowulf 1062b issum winn-daĝum || weorolde brūceþ. / Þǣr wæs sang and swēġ ||
The Rune Poem 22a ōðra lēas. / //W// wēn ne brūceþ || þe cann wēana lȳt, / sār
The Rune Poem 87b þ êa-fisc% || and þēah ā brūceþ / fōdres on foldan%, || hafaþ