A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cwicne

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis A 2915a h þīn āĝen bearn, / ac þū cwicne ā·breġd || cniht of āde, /
Genesis A 2926a his bearn for·ġeaf, / Īsaac cwicne. || Þā sē ēadĝa be·wlāt
Andreas 1082b ne tō lāfe / on carc-ærne || cwicne ne% ġe·mētton%, / ac ðǣr h
Elene 253a e·cȳðe.’ / Hēt þā swā cwicne || corðre lǣdan, / sċūfan s
Maxims I 113b le, || ġif hē nat hwā hine cwicne fēde. / Mæġen mann sċeall m
Beowulf 792b þinga / þone cwealm-cuman || cwicne for·lǣtan, / ne his līf-daĝ
Beowulf 2785b c, / hwæðer collen-ferhþ || cwicne ġe·mētte / on þǣm wang-ste
The Paris Psalter 118:155 1b pēdlīċe / and cūðlīċe || cwicne nū-þā. / / # / Wǣron firenful
The Paris Psalter 118:157 1b ter þīnum dōmum || dō mē cwicne. / / # / Iċ maniġe ġe·seah, ||