A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cyst

Number of occurrences in corpus: 15

Genesis A 1795a || ēaĝum wlītan / on landa% cyst, || lisse ġe·munde / heofon-we
Genesis A 1919b mid ċēape, || nū iċ þē cyst ā·bēad’. / Him þā Lōth
Daniel 349b sċūr. || Swelċ biþ wedera cyst, / swelċ wæs on þǣm fȳre ||
Dream of the Rood 1a f the Rood / / hwæt! iċ swefna cyst || seċġan wille, / hwæt mē
Christ A 51a ncta Hierusālem, / cyne-stōla cyst, || Crīstes burĝ-land, / engla
Christ A 391a d nēah. || Habbaþ folĝoþa / cyst mid cyninge. || Him þæt Cr
Christ C 1134b h / on Hierusālem || god-webba cyst / þæt ǣr þām hālĝan || h
The Partridge 15b t swā æðelne || eard-wīca cyst / on wuldres wlite || wunian m
Guthlac B 853b dame and Ēuan, || eard-wīca cyst / beorht oþ·broġden || and h
Beowulf 673a de his hyrsted sweord, / īrena cyst, || ambiht-þeġne, / and ġe·h
Beowulf 802b niġ ofer eorðan || īrenna cyst, / gūþ-billa nan, || grētan n
Beowulf 1232b setle. || Þǣr wæs symbla cyst; / druncon wīn weras. || Wyrd n
Beowulf 1559b -mynd; || þæt wæs% wǣpna cyst, / būtan hit wæs māre || þon
Beowulf 1697a æt sweord ġe·worht, / īrena cyst, || ǣrest wǣre, / wriðen-hilt
The Metres of Boethius: Metre 1 18a ġe·wunnen, / ā·brocen burga cyst, || beadu-rincum wæs / Rom ġe