A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēofulġield

Number of occurrences in corpus: 5

Exodus 47a fung% þider be·cōm, / druron dēoful-ġield. || Dæġ wæs mǣre / ofer midd
Andreas 1641b þ / drihtne tō willan || and dēoful-ġield, / ealde eolh-stedas, || ān-for
Juliana 52a f þū tō sǣmran gode / þurh dēoful-ġield || dǣde be·þenċest, / hǣts
The Paris Psalter 113:12 1a orold-rīċe. / / # / Þā wǣron dēoful-ġield || deorce hǣðenra / golde and
The Paris Psalter 134:15 1a ĝenum frēfrend. / / # / Bēoþ dēoful-ġield || dysiġra þēoda / gold and