A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: drinc

Number of occurrences in corpus: 11

Andreas 22b n þām wange, || ne wæteres drinc / tō brūcanne, || āh hīe bl
Andreas 34b / drȳas þurh dwol-cræft, || drinc unhīerne, / sē on·wende ġe
Andreas 53a weard, / þēah þe hē attres drinc || atolne on·fenge. / Ēadiġ
Andreas 313a lāfes wiste || ne hlūtorne% / drinc tō duĝuþe. || Is sē droht
Andreas 1535b e·nōh / fram dæġes orde || drinc sōna ġearu. / Wēox wæteres
Christ C 1438a | bitere tō·samne / unswētne drinc || eċedes and ġeallan. / Þon
Guthlac B 868b ĝan mæġe || þone biteran drinc / þone Ēue fyrn || Ādame ġe
Guthlac B 990b be·būĝan || þone blēatan drinc, / dēopan dēað-wēġes, || ac
The Paris Psalter 101:7 2a æscan hlāfe, / and iċ mīnne drinc || mengde wiþ tēarum. / / # / F
The Metres of Boethius: Metre 8 22a sċealca nan / þe mete oþþe drinc || menġan cūðe, / wæter wi
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 30a st wætera, / oþþe him līfes drinc || for·loren weorðe.