A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: flōweþ

Number of occurrences in corpus: 6

The Judgment Day I 1b pan sċeall, || þætte laĝu flōweþ / flōd ofer foldan; || fēores
The Paris Psalter 103:10 3b wæter ā·wealleþ, || wīde flōweþ. / / # / Of þǣm eorðan dēor ||
The Paris Psalter 147:7 2b weþ beorhtlīċe, || burnan flōweþ / and tō wætere || weorðeþ
The Paris Psalter 67:2 2b iaþ; / swā fram fȳre weax || flōweþ and milteþ, / swā þā firenf
The Paris Psalter 68:1 2b ter / tō mīnum fēore inn || flōweþ and gangeþ; / eom iċ on lāme
The Metres of Boethius: Metre 5 14b , / and ġe·reclīċe || rihte flōweþ, / irneþ wiþ his eardes, || o