A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gārseċġ

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis A 117b ·ġīet% / gærs ungrēne; || gārseċġ þeahte / sweart sīn-nihte, ||
Exodus 490b ·sċōd / ġiellende gryre. || Gārseċġ wēde, / up ā·tēah, inn slē
Andreas 238b as mid, / gangan on grēote. || Gārseċġ hlynede, / bēoton brim-strēam
Andreas 371a n-fisċ pleĝode, / glād ġond gārseċġ || and sē grǣġa mǣw / wæl-
Andreas 392b īne, / ġunge gūþ-rincas. || Gārseċġ hlimmeþ, / ġeofon% ġēotende
The Phoenix 289b oht, / ġimma gladost, || ofer gārseċġ up, / æþel-tungla wynn, || ē
Beowulf 515a mundum bruĝdon, / glidon ofer gārseċġ; || ġeofon ȳðum wēoll, / win
Beowulf 537b ĝuþ-fēore) || þæt wit on gārseċġ ūt / ealdrum nēðdon || and
The Metres of Boethius: Metre 16 12b n īeġ-land liġþ || ūt on gārseċġ, / ðǣr nǣngu biþ || niht on
The Metres of Boethius: Metre 9 41a laĝu || land ymb·clyppaþ, / gārseċġ ymbe·ġyrt || gumena rīċe,
The Rune Poem 79b lōme / ofer ganotes bæþ; || gārseċġ fandaþ / hwæðer āc hæbbe |