A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hēahsetl

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis A 33a t hē on norð-dǣle / hām and hēah-setl || heofona rīċes / āĝan wol
Christ and Satan 219a dēoran hām, / and ymb% þæt hēah-setl || hwīte standaþ / engla fē
Beowulf 1087a eall ġe·rȳmdon, / healle and hēah-setl, || þæt hīe healfre ġe·we
The Paris Psalter 102:18 2a -hāme || hāliġ drihten / his hēah-setl || hrōr timbrode, / þonan hē
The Paris Psalter 131:12 3a || āĝenum cōme, / ofer þīn hēah-setl; || ġif nū healdaþ wēl / þ
The Paris Psalter 88:27 2a ore || wyrċe siþþan / þīn hēah-setl || hrōr and wierðliċ / swā