A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lēodsċipe

Number of occurrences in corpus: 9

Exodus 244a um || on% wīġ curon, / hū in lēodsċipe || lǣstan wolde / mōd mid ār
The Phoenix 582a ǣr ǣniġ ne mæġ / on þām lēodsċipe || lǣþþum hwōpan. / Swā n
Juliana 208a ra þe menn wīten, / þe þēs lēodsċipe mid him || lange be·ēode.
Beowulf 2197a Him wæs bǣm samod / on þǣm lēodsċipe || land ġe·cynde, / eard, ē
Beowulf 2751a an || min ā·lǣtan / līf and lēodsċipe, || þone iċ lange hēold.’
The Metres of Boethius: Metre 1 68a || rihtes wierðe / lēte þone lēodsċipe. || Þā þā lāre on­·ġea
The Metres of Boethius: Metre 30 2a || ēast mid Crēcum / on þǣm lēodsċipe || lēoða cræftĝost, / Firġ
The Seasons for Fasting 8a þone sōðan wæġ / lēofum lēodsċipe || lǣran sċolde%. / Þā sē
The Seasons for Fasting 11a hǣleþ samod, / swā hīe on lēodsċipe || lǣrde wǣron; / ġif hīe w