A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣtan

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis B 592a þæt hēo hire mōd on·gann / lǣtan aefter þam lārum. || For·
Genesis B 644a || ġif hīe þone wæstm ān / lǣtan wolden || þe þæt lāðe% t
Genesis A 2233a ē || ierfe-wearda / on weorold lǣtan || þurh þæt wīf cuman’.
Genesis A 2644b rh þīn ierre wilt || ealdre lǣtan, / hēah be·hēowan%, || þone%
Andreas 781a -sċræfe || ǣ-rist fremman, / lǣtan land-ræste, || liðu gadrian
The Fates of the Apostles 94a ncūþ, || ana ġe·sēċan%, / lǣtan% mē on lāste || līċ, eorð
The Fortunes of Men 83a snellīċe || snere wrǣstan, / lǣtan sċralletan || sċeacol%, sē
Guthlac A 126a | and him þās weorold / ūtor lǣtan || þonne þæt ēċe līf. /
Guthlac A 199b cræfte / willum be·witian, || lǣtan wræce stille. / Swā him ierso
Guthlac B 1259b c / lange lǣstan, || nille iċ lǣtan þē / ǣfre unrōtne || aefter