A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣrra

Number of occurrences in corpus: 7

Riddles 84 4b areþ%. / Mōdor is maniġra || mǣrra wihta. / Fæġer fērende || fu
Judith 329a umena || golde ġe·frætwod, / mǣrra mādma || þonne mann ǣniġ /
The Paris Psalter 110:3 1b e. / / # / Hē ġe·mynd dyde || mǣrra wundra; / mild-heort hē is and
The Paris Psalter 118:52 2b / / # / Iċ wæs ġe·myndiġ || mǣrra dōma / þīnra ġe·þancol, |
The Metres of Boethius: Metre 20 18b . / Nis nan mihtiġra || ne nan mǣrra / ne ġond ealle þā ġe·sċe
The Menologium 161a him wealdend cwæþ / þæt nan mǣrra mann || ġond middan-ġeard / b
The Creed 8b þū% þā% meniġu% canst || mǣrra tungla. / Iċ on sunu þīnne |