A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: n

Number of occurrences in corpus: 8

The Fates of the Apostles 104b saþ / nihtes nearwe, || on him //N//% liġeþ%, / cininges% þēowdō
Elene 822a plede gold. || //Y// gnornode / //N// ġe·fēra, || nearu-sorĝe d
Christ B 800a e hīerdon, / þendan //Y// and //N// || īeðast meahtan / frōfre f
Riddles 19 5a on hryċġe || hilde-þrȳðe / //N// //O// //M// || næġledne rā
Riddles 75 2a eah || on swaðe fēran / //D// //N// //U// //H//. ||
Juliana 704a mor hweorfeþ / //C// //Y// and //N// . || Cyning biþ rēðe, / siĝ
The Rune Poem 27a eþ hit tō wætere siþþan. / //N// nīed biþ nearu on brēostan
Solomon and Saturn 101a þā ċiriċan ġe·tuinnas, / N and O s[]od || ǣġhwæðer b