A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: norþ

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis B 275a e spēone% / þæt hē west and norþ || wyrċan on·gunne, / trymede
Widsith 138a sprecaþ, / simle sūþ oþþe norþ || sumne ġe·mētaþ / ġiedda
Beowulf 858a ġe·cwæþ / þætte sūþ ne norþ || be sǣm twēonum / ofer eorm
The Metres of Boethius: Metre 10 24b le || þæt ēow sūþ oþþe norþ / þā ȳtmestan || eorð-būen
The Metres of Boethius: Metre 13 59b weġ / nihtes ġe·nēðeþ, || norþ eft and ēast; / eldum æt·īe
The Battle of Brunanburh 38a flēame cōm / on his cȳþþe norþ, || Costan·tīnus, / hār hilde
Solomon and Saturn 181b nion, / Niniuen ċeastre || and norþ Predan, / Meda māðum-selas, |
Solomon and Saturn 184b Ġeallboe || and ymb Ġeador norþ, / Filistina flett, || fæsten C
The Metrical Preface to the Pastoral Care 13a his writerum / sende sūþ and norþ, || hēt him swelcra mā / bren
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 10a die reducant. And || / [III]% norþ and cweþ: Crux Christi absco
Metrical Charm 12: Against a Wen 3a tūn habben, / ac þū sċealt norþ% eonene || tō þon nihgan ber