A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: onlēac

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis A 2753b e·tiġðode, || tūdor-spēd on·lēac / folc-cyninge || frēora and
Andreas 172b tod mann-cynnes, || mōd-hord on·lēac, / weoroda drihten || and þus w
Andreas 316b s on ġe·witte, || word-hord on·lēac: / ‘Ne ġe·dafenaþ þē, ||
Andreas 601b en wǣġes weard || word-hord on·lēac, / beorn ofer bolcan, || beald r
Elene 812a -locan on·wand, / liðu-cræft on·lēac. || Þæs iċ lustum brēac, / w
Widsith 1b sīþ maðelode, || word-hord on·lēac, / sē þe manna% mǣst || mǣġ
Guthlac B 1029a isse wannan niht, / līċ-hord on·lēac. || Limu hefiġiaþ, / sārum ġ
Guthlac B 1144b r flān-þracu, || feorh-hord on·lēac, / searu-cæĝum ġe·sōht. ||
Riddles 42 12b ǣġan cræfte || þā clamme on·lēac / þe þā rǣdellan || wiþ ry
Beowulf 259b / weorodes wīsa, || word-hord on·lēac: / ‘Wē sint gum-cynnes || Ġ
The Metres of Boethius: Metre 6 1b sē wīsdōm eft || word-hord on·lēac, / sang sōþ-cwīdas || and þu