A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rād

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis A 1392a ip be·lēac. / Siþþan wīde rād || wolcnum under / ofer holmes
Exodus 173b a þenġel, || mearc-þrēate rād; / gūð-weard gumena || grīm-h
The Riming Poem 16a gād, / þæt ðǣr rōf weord rād. || Oft ðǣr rinċ ġe·bād,
Riddles 19 5b N// //O// //M// || næġledne rād / //R// //Ā// //G// //W// //E/
Riddles 58 15b hte rūn-stafas, || þāra is Rād foran%.
Riddles 93 14b of feaxe%. || Iċ on% fūsum rād / oþ·þæt him þone glēaw-s
Beowulf 1883b -frēan%, || sē þe on ancre rād. / Þā wæs on gange || ġiefu
Beowulf 1893b tte, || ac him tō·ġēanes rād, / cwæþ þæt will-cuman || We
The Rune Poem 13a ēadness and tō-hiht. / //R// rād biþ on reċede || rinca ġe
The Battle of Maldon 18a on·gann || beornas trymian, / rād and rǣdde, || rincum tǣhte /
The Battle of Maldon 239b ġ mann || þā hē on mēare rād, / on wlancan þām wiċġe, ||