A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rūne

Number of occurrences in corpus: 15

Andreas 134a s be·rǣdan. / Hæfdon hīe on rūne || and on rīm-cræfte / ā·wr
Andreas 627b ihten oft, / rodera rǣdend, || rūne be·sǣton?’ / ‘Him þā An
Andreas 1161b n searu-þancle || sundor tō rūne / iermþu eahtian. || Næs him
Elene 333b , hyġe-ġlēawe, || hālġe rūne, / word and wīsdōm. || Hwæt,
Elene 411a sēċe.’ / Ēodon þā fram rūne, || swā him sēo rīċe cwēn
Elene 723a || forþ-snottorne / recene tō rūne, || þone þe rǣd-ġe·þeaht
Elene 730b d / on hyġe healde, || hālġe rūne, / cwēn sēleste% || and þæs
Elene 823a || nearu-sorĝe drēah, / enġe rūne, || ðǣr him //E// fore / mīl-
Maxims I 86a ēodum, || lēoht-mōd wesan, / rūne healdan, || rūm-heort bēon /
Maxims I 138b ǣd sċeall mann seċġan, || rūne wrītan, / lēoþ ġe·singan,
Juliana 62a hāliġre fæder, / recene tō rūne || Reord up ā·stāh, / siþþ
Juliana 656b ldaþ æt heortan, || hālġe rūne / þurh mōdes myne. || Þonne
The Wanderer 111b , || ġe·sæt him sundor æt rūne. / Til biþ sē þe his trēowe
Beowulf 172a niġ oft ġe·sæt / rīċe tō rūne; || rǣd eahtodon / hwæt swīþ
Judith 54a im þȳ nēar hēte / rinca tō rūne ġe·ġangan. || Hīe þā on