A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rincum

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 1910a nanēa || and Feretia, / rōfum rincum. || Ne willaþ rūmor unc / land
Genesis A 2434b and ġe·risnu, || and þǣm rincum bēad / niht-feormunge. || Him
The Fates of the Apostles 11a ēman sċoldon, / reċċan fore rincum. || Sume on Rome-byriġ, / frame
Christ C 1114a aĝna ġe·sihþ, / rinnan fore rincum, || þā hē on rōde wæs. / Ea
Riddles 42 6b te mæġ / þurh rūn-stafas || rincum seċġan, / þām þe bēċ wit
The Seasons for Fasting 6a es word || sette for lēodum, / rincum tō rǣde || and him rūna ġ
The Battle of Maldon 18b trymian, / rād and rǣdde, || rincum tǣhte / hū hīe sċoldon stan