A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sċūr

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis B 808a c up færeþ, / cymeþ hæġles sċūr || heofone ġe·tenge, / fære
Daniel 349a ġes hwīle, / wearmliċ wolcna sċūr. || Swelċ biþ wedera cyst, / s
Daniel 575b st witod, || ac þeċ reġna sċūr / weċeþ and wreceþ || swā w
Andreas 512b um under sċealcum, || þonne sċūr cymeþ, / brecaþ ofer bæþ-we
The Phoenix 246b an, || þȳ læs hīe reġnes sċūr / ā·wierde under wolcnum; ||
Maxims II 40b e / mid sċeote sċrīðan%. || Sċūr sċeall on heofonum, / winde ġ