A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sēþeah

Number of occurrences in corpus: 9

The Fortunes of Men 22b as feallan; || biþ on flihte sē·þeah, / lāceþ on lyfte, || oþ·þ
Soul and Body II 61a s wiht. / Sċeal iċ þe nihtes sē·þeah || nīede ġe·sēċan, / synnu
Guthlac B 961b ġe·winna. || Næs hē forht sē·þeah, / ne sēo ādl-þracu || eġle%
Riddles 35 11a twaþ. / Wile mec man hwæðere sē·þeah || wīde ofer eorðan / hātan
Riddles 39 27b ǣniġ% lim, || leofaþ efene sē·þeah. / Ġif þū mæġe rǣselan ||
Resignation 29b e þearfe || þæt iċ þīne sē·þeah, / hālġes heofon-cininges, ||
Resignation 49b rna. || For·lǣt mec englas sē·þeah / ġe·niman on þīnne nēawes
Resignation 52b læt þū mec nǣfre dēoful sē·þeah / þīn lim lǣdan || on lāðn
Riddles 65 1b iċ wiht, || cwele iċ efene sē·þeah. / Ǣr iċ wæs, eft iċ cōm. |