A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīnne

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis B 295a word / dollīċe wiþ drihten sīnne, || sċeolde hē þā dǣd on
Genesis A 984a ēo-mǣġ of·slōh, / brōðor sīnne, || and his blōd ā·ġēat, /
Exodus 412b eorl wolde slēan || eaforan sīnne / unweaxenne, || eċġum% rēod
Daniel 392b herġaþ in hāde, || hearran sīnne%! / And þeċ hāliġra || heorta
Christ and Satan 44a sē mihtĝa hēt / þæt þurh sīnne% cræft || sūsle ā·mǣte. /
Andreas 1464a æleþa wuldor, / and þā wine sīnne || wordum grētte / and frōfre
Beowulf 1960a , || wīs-dōme hēold / ēðel sīnne; || þonan Ēomer% wōc / hæle
Beowulf 1984a anda. || Hyġe·lāc on·gann / sīnne ġe·seldan || on sele þǣm
Beowulf 2283a || friðu-wǣre bæd / hālford sīnne. || Þā wæs hord rāsod, / on
Beowulf 2789a m || mǣrne þēoden, / drihten sīnne, || drēoriġne fand / ealdres