A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sōþcyning

Number of occurrences in corpus: 8

Elene 6b ām siġe-bēame || on þām sōþ-cyning / ā·hangen wæs, || heofon-r
Christ C 1228a þon winestran hand, / siĝora sōþ-cyning, || synfulra weorod. / Þǣr hī
Maxims I 134a || þæt is rīċe god, / self sōþ-cyning, || sāwla nerġend, / sē ūs e
The Order of the World 67a im ēaĝna ġe·sihþ / siĝora sōþ-cyning || sellan wolde. / Ġe·wīteþ
The Phoenix 329a him æt fruman sette / siĝora sōþ-cyning || seldlicran ġe·cynd, / fræ
The Phoenix 493a || wile fæder engla, / siĝora sōþ-cyning, || seonoþ ġe·hēġan, / duĝ
Beowulf 3055a , || nefne god selfa, / siĝora sōþ-cyning, || sealde þǣm þe hē wolde
The Paris Psalter 120:7 2a gang || ēċe drihten, / sāwla sōþ-cyning, || simle ġe·healde / of þiss