A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tēaras

Number of occurrences in corpus: 6

Elene 695b goten, / (nealles for torne || tēaras fēollon / ofer wīra ġe·span
Christ A 172b caþ, / torn-worda fela. || Iċ tēaras sċeall / ġēotan ġōmor-mōd
Guthlac B 1056b hāte lēt / torn þoliende || tēaras ġēotan, / weallan wæġ-dropa
Beowulf 1872b ealse ġe·nam; || hruron him tēaras, / blanden-feaxum. || Him wæs b
The Paris Psalter 55:7 2b īnre ġe·sihþe || sārġe tēaras, / swā iċ þē on ġe·hāte |
The Judgment Day II 82b Nū þū sċealt grēotan, || tēaras ġēotan, / þā hwīle tīma s