A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tēode

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 173b , / frēa æl-mehtiġ || fultum tēode; / wīf ā·weahte || and þā w
Daniel 216b olde, || þe hē him tō Gode tēode. / Noldon þēah þā hyssas ||
Andreas 797b æt frumsċeafte || furðum tēode / eorðan eall-grēne || and up
Maxims I 34b e wānie || sē þās weorold tēode. / Dol biþ sē þe his drihten
Maxims I 43a yme. / Wealdend him þæt wīte tēode, || sē him mæġ wyrpe sellan
Beowulf 1452b rhte wǣpna smiþ, || wundrum tēode, / be·sette swīnlicum, || þæ
The Metres of Boethius: Metre 20 131b s lēafe || þe ūs þis līf tēode, / þæt is sē ēċa || and sē