A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tǣhte

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 2874b fold-weġe, || swā him frēa tǣhte / weĝas ofer wēsten, || oþþ
Genesis A 2886b ġe·mearces || þe him metod tǣhte, / wadan ofer wealdas. || Wudu b
Genesis A 2901b ō, / wǣrfæst metod || wordum tǣhte. / On·gann þā ād hladan, ||
Daniel 38a drihtne lēofost; / here-pæþ% tǣhte% || tō ðǣre hēan byriġ, / e
Elene 193b m, || ġe· hē þā rōde ne tǣhte): / ‘Hū mæġ iċ þæt findan
The Menologium 83b æs ymbe twā niht || þætte tǣhte god / Elenan ēadiġre || æðe
The Battle of Maldon 18b n, / rād and rǣdde, || rincum tǣhte / hū hīe sċoldon standan ||